Reijon Diesel Oy
service service-and-repairsservice diagnosisservice brake-serviceservice battery-serviceservice lightsservice extra-servicesservice ac-service

Etäkaupan peruutusehdot

Korjaamo Reijon Diesel Oy:n etäkaupan peruutusehdot

Noudatamme hyvän kauppatavan lisäksi Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) 1.6.2021 hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamia moottoriajoneuvojen korjausehtoja.

Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan kuluttajasopimusta, joka tehdään etäviestimillä, esim. puhelimella, sähköpostilla tai etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä siten, että myyjä ja kuluttajaostaja eivät ole sopimusta tehtäessä yhtäaikaisesti läsnä.

Etämyyntisopimus ei ole pelkkä puhelimella tai sähköpostilla tehty ajanvaraus. Sopimusta, joka neuvotellaan korjaamo Reijon Diesel Oy:n toimitiloissa, ja tehdään lopullisesti etäviestimien avulla, ei pidetä etäsopimuksena.

Kuluttajalla on oikeus peruttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä viimeistään 14 vuorokauden kuluttua sopimuksen tekemisestä sähköpostilla osoitteeseen reijondiesel@kymp.net, puhelimella numeroon 05-2105700, tai asioimalla yrityksessämme osoitteessa Virsumäentie 81, 48600 Kotka. Emme pysty ottamaan vastaan peruutuksia ajanvarausjärjestelmän tai sosiaalisen median kautta.

Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka tilatun työn suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä tai yhteisesti sopimalla aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos sopimuksessa tilatun työn toimittaminen on aloitettu, ja se peruutetaan, kuluttajan tulee maksaa korjaamo Reijon Diesel Oy:lle korvaus niistä aiheutuneista kuluista, joita siihen mennessä yritykselle on aiheutunut työn aloittamisesta, esimerkiksi kyseistä työtä varten hankittujen varaosien osalta, joilla ei ole palautusoikeutta.


Reijon Diesel Oy – Bosch Car Service autokorjaamo

Olemme korkealaatuinen Bosch Car Service korjaamo bensiini- , diesel- ja sähköautoihin. Boschin kouluttamat mekaanikkomme tekevät diagnoosit ja autosi elektroniikan tarkastuksen Boschin kehittyneellä testaustekniikalla. Käytämme Boschin alkuperäislaatuisia varaosia. Näin uuden autosi takuu säilyy samoin kuin merkkikorjaamossa. Tervetuloa Bosch Car Serviceen!